Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADARALANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Şadaralanmaq”dan f.is.
← ŞADARALAMAQ

f. Şadaradan keçirmək, şadarada təmizləmək. Buğdanı şadaralamaq.

ŞADARALANMAQ →

məch. Şadaradan keçirilmək, şadarada təmizlənmək.