Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADARALANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

məch. Şadaradan keçirilmək, şadarada təmizlənmək.
← ŞADARALANMA

“Şadaralanmaq”dan f.is.

ŞADƏNƏ →

sif. İri dənələri olan, iri dənəli. Şadənə noxud.