Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADƏNƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. İri dənələri olan, iri dənəli. Şadənə noxud. Şadənə buğda. – Bildirçin yediyi adi darı olardı. Arabir şadənə də verərdilər ki, quş qızışsın. H.Sarabski.
← ŞADARALANMAQ

məch. Şadaradan keçirilmək, şadarada təmizlənmək.

ŞADXƏBƏR →

şadxəbər olasan! – xoşxəbər gətirən adama qarşılıq olaraq deyilən təşəkkür ifadəsi.