Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADLANDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Şad etmək, sevindirmək, fərəhləndirmək, ürək açmaq. Bu xəbər bizi olduqca şadlandırdı. – Məktub Hacını həddindən artıq şadlandırdı. M.S.Ordubadi.
← ŞADLANDIRMA

“Şadlandırmaq”dan f.is.

ŞADLANMA →

“Şadlanmaq”dan f.is.