Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADLANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Şadlanmaq”dan f.is.
← ŞADLANDIRMAQ

f. Şad etmək, sevindirmək, fərəhləndirmək, ürək açmaq.

ŞADLANMAQ →

f. Şad olmaq, sevinmək, fərəhlənmək. Rüstəm Hümmətəlinin vəhşi çəngəlindən xilas edilmiş Gülzara baxdıqda şadlanır.