Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADLIQLA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Sevinclə, sevincək, fərəhlə, şad halda, məmnuniyyətlə. [Hüseynqulu:] Birpərdəli bir vodevil belə yazılsaydı, təzə olduğundan çox şadlıqla oynardıq. H.Sarabski. Naznaz telini geri itələyib Qaraşa baxaraq şadlıqla gülümsədi. M.İbrahimov. Sərvinaz cavan ərinə şadlıqla baxıb gülümsədi. İ.Əfəndiyev. ◊ Şadlıqla qalın! – birilə ayrılarkən deyilən xoş arzu ifadəsi. Şadlıqlarda görüşək! – matəm yerində birilə görüşərkən deyilən arzu ifadəsi.
← ŞADLIQ

is. Sevinc, fərəh. Dağıldı bu şadlıq xəbəri, dərbədər oldu; Yandı oda qəmlər.

ŞADMAN →

sif. və zərf [fars.] klas. Şad, sevinc, məmnun.