Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADMAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. və zərf [fars.] klas. Şad, sevinc, məmnun. Durdu qazi şahə vida etdi; Evinə xeyli şadman getdi. S.Ə.Şirvani. Olmadım hiç şadman, əfsus! X.Natəvan. [Odabaşı:] Dostu, Fərmanı bir növ şadman görüb yəqin etdi ki, əhvalatdan xəbəri yoxdur. Ə.Haqverdiyev.
← ŞADLIQLA

zərf Sevinclə, sevincək, fərəhlə, şad halda, məmnuniyyətlə.

ŞAD-ŞAD →

zərf Sevinə-sevinə, sevinc içərisində, fərəhli, məmnun halda.