Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞAD-ŞALAYIN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

dan. bax şad. [Ana] sonra bişirdiyi xörəyi ortalığa gətirdi. Şad-şalayın yeyib qurtardı. Ə.Vəliyev.
← ŞAD-ŞAD

zərf Sevinə-sevinə, sevinc içərisində, fərəhli, məmnun halda.

ŞADYANA →

sif. Şadlıqla, sevinclə, məmnunluqla. Şadyana qəbul. Şadyana məclis.