Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞADYANA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Şadlıqla, sevinclə, məmnunluqla. Şadyana qəbul. Şadyana məclis.
← ŞAD-ŞALAYIN

dan. bax şad. [Ana] sonra bişirdiyi xörəyi ortalığa gətirdi.

ŞADYANALIQ →

is. Şadlıq, şənlik, bayram. [Rüstəm bəy:] Məşədi İbad, mən sənin qohumluğunu özüm üçün böyük bir fəxr bilirəm.