Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ŞAFRAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ər.] Sarı-qırmızı meyxoş alma növü.
← ŞADYANALIQ

is. Şadlıq, şənlik, bayram. [Rüstəm bəy:] Məşədi İbad, mən sənin qohumluğunu özüm üçün böyük bir fəxr bilirəm.

ŞAFTALI →

is. [fars.] Qabığı hovlu, sarıqırmızı rəngli, iritumlu, şirəli meyvə.