Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

T

Azərbaycan əlifbasının iyirmi yeddinci hərfi. B a x te.
← ŞVERTBOT

is. [alm.] Birdorlu, yelkənli yüngül idman gəmis

TA →

əd. 1. Bir şeyin başlandığı nöqtəni bildirir; lap (ondan sonrakı isim çıxışlıq halda olur).

Həmin söz digər lüğətlərdə: