TAARÜF

is. [ər.] Bir-birini tanıma, birbiri ilə tanış olma, bir-birini tanıma.