Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TAARÜF

is. [ər.] Bir-birini tanıma, birbiri ilə tanış olma, bir-birini tanıma.
← TAAM

is. [ər.] 1. Xörək, yemək, bişmiş. Taam bişirmək.

TAB →

is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət. Əlinin tabı yoxdur.