Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TABAQÇALANMAQ

bax tabaqlanmaq. Qızılgül axçalandı; Gülü tabaqçalandı; Can verəndə gəlmədin; Qəbrim də mıxçalandı. (Bayatı).
← TABAQÇALANMA

“Tabaqçalanmaq”dan f.is.

TABAQÇI →

is. köhn. 1. Tabaqda şey gəzdirib satan adam.

Həmin söz digər lüğətlərdə: