Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TABASARANLAR

cəm Dağıstanın Tabasaran və Xiv rayonlarında yaşayan, iberQafqaz dillərinin ləzgi qrupuna daxil olan bir dildə danışan kiçik xalq və bu xalqa mənsub adamlar.
← TABAN

is. [fars.] köhn. Parlaq, parıldayan, işıqlı.

TABAŞİR →

is. [fars.] Kimya, rezin və s. sənaye sahələrində işlədilən yumşaq ağ əhəngdaşı.