TABELÇİ

is. İdarə və müəssisələrdə işçilərin işə gəlib-getmələrinin tabel üzrə uçotunu aparan işçi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TABELÇİ сущ. табельщик (работник предприятия, учреждения, занятый учётом по табелю явки на работу), табельщица ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan