TABELİ

sif.: tabeli mürəkkəb cümlə qram. – budaq cümləsi baş cümləyə tabe olan mürəkkəb cümlə; məs.: Yasəmən Qaraca qızı səslədi ki, gəlib onun başına su töksün. S.S.Axundov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TABELİ прил. подчинённый. геогр. Tabeli landşaft подчинённый ландшафт; лингв. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan