TABESİZ

sif.: tabesiz mürəkkəb cümlə qram. – iki və daha artıq müstəqil cümlədən düzələn mürəkkəb cümlə; məs.: Hava tutqunlaşır, ətraf dumanlı bir pərdəyə bürünürdü. M.Hüseyn.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TABESİZ прил. употребл. в сочет.: tabesiz mürəkkəb cümlə лингв. сложносочинённое предложение ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan