Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TABLAMA

Tablamaq”dan f.is.
← TABESİZ

sif.: tabesiz mürəkkəb cümlə qram. – iki və daha artıq müstəqil cümlədən düzələn mürəkkəb cümlə; məs.

TABLAMAQ →

bax tablaşmaq. Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən.

Həmin söz digər lüğətlərdə: