Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TABLAMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax tablaşmaq.
Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən. B.Vahabzadə.
– De, niyə qaçaqsan aran yerindən? – Doğrusu, istiyə tablamıram mən. H.Hüseynzadə.

← TABLAMA

“Tablamaq”dan f.is

TABLAŞMA →

“Tablaşmaq”dan f.is