Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TABLAŞMA

Tablaşmaq”dan f.is.
← TABLAMAQ

bax tablaşmaq. Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən.

TABLAŞMAQ →

f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: