Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TABLAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Tablaşmaq”dan f.is.
← TABLAMAQ

bax tablaşmaq. Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən. B.Vahabzadə. – De, niyə qaçaqsan aran yerindən? – Doğrusu, istiyə tabla

TABLAŞMAQ →

f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq. [Bayram:] [Pərzadın] ölümünə heç vaxt razı ola bilmərəm və Tarverdiyə də arvad olmağına tablaşmanam