TABLAŞMAQ

f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq. [Bayram:] [Pərzadın] ölümünə heç vaxt razı ola bilmərəm və Tarverdiyə də arvad olmağına tablaşmanam! M.F.Axundzadə. [Rüstəm:] Bir az tablaş, səni dəmirçigilə köçürəcəyəm. S.Rəhimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

TABLAŞMAQ выдержать, выносить, устоять, переносить, вытерпеть ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

TABLAŞMAQ глаг. выдерживать, выдержать; выносить, вынести, терпеть, вытерпеть; переносить, перенести; устоять. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan