Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TE sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“T” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
← TAZİYANƏ

is. [fars.] köhn. 1. Qırmanc, qamçı. [Koroğlu] Qırata bir taziyanə vurdu. “Koroğlu”. 2. məc. ədəb. Kiçik satirik şeir

TEÁTR →

[yun. teatros] 1. İncəsənətin, aktyorların tamaşaçılar qarşısında göstərdikləri səhnə tamaşaları vasitəsilə həyatı bədii surətdə əks etdirən növü