Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TEATRŞÜNAS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ yun. teatros və fars. …şünas] Teatrşünaslıq mütəxəssisi.
← TEÁTR

[yun. teatros] 1. İncəsənətin, aktyorların tamaşaçılar qarşısında göstərdikləri səhnə tamaşaları vasitəsilə həyatı bədii surətdə əks etdirən növü

TEATRŞÜNASLIQ →

is. Sənətşünaslığın, teatrın inkişafını, onun ictimai həyatda rol və əhəmiyyətini öyrənən sahəsi