TEATRŞÜNASLIQ

is. Sənətşünaslığın, teatrın inkişafını, onun ictimai həyatda rol və əhəmiyyətini öyrənən sahəsi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TEATRŞÜNASLIQ I сущ. театроведение (наука, изучающая теорию и историю сценического искусства) II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan