Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TEATRŞÜNASLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Sənətşünaslığın, teatrın inkişafını, onun ictimai həyatda rol və əhəmiyyətini öyrənən sahəsi.
← TEATRŞÜNAS

is. [yun. teatros və fars. …şünas] Teatrşünaslıq mütəxəssisi

TEFLON →

is. ABŞ-da istehsal olunan sintetik materiallardan birinin ticarətdə işlədilən adı