Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TEFLON sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. ABŞ-da istehsal olunan sintetik materiallardan birinin ticarətdə işlədilən adı.
← TEATRŞÜNASLIQ

is. Sənətşünaslığın, teatrın inkişafını, onun ictimai həyatda rol və əhəmiyyətini öyrənən sahəsi

TEXMİ́NİMUM →

[yun. techne və lat. minimum] Texniki minimum müəyyən ixtisas sahəsində çalışan fəhləyə lazım olan biliklərin məcmusu, həmçinin fəhlələrin istehsalatd