TÉXNİKA

[yun. technike – bacarıq, ustalıq]
1. İctimai istehsalda tətbiq edilən alət və vasitələrin məcmusu, habelə insanın onları öyrənmək, tətbiq etmək və təkmilləşdirmək sahəsindəki fəaliyyəti. Elm və texnika. Texnikanın inkişafı. Elm və texnikanın nailiyyətləri. Qabaqcıl texnika. // top. Maşınlar, mexaniki alətlər, qurğular. Texnikanı qorumaq. Kənd təsərrüfatı texnikası. Texnikanı təmir etmək. Hərbi texnika.
2. Hər hansı bir işdə, sənətdə istifadə olunan professional üsulların məcmusu. Şahmat oyununun texnikası. ◊ Təhlükəsizlik texnikası – iş şəraitinin təhlükəsizliyini təmin edən vasitələr və üsullar sistemi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TEXNİKA сущ. техника: 1. совокупность орудий и средств труда, применяемых в общественном производстве, а также область человеческой деятельности, связанная с их изучением, применением и усовершенствованием. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan