TEXNOLÓGİYA

[yun. techne və loqos – məfhum, elm] İstehsal proseslərini həyata keçirmək üsul və vasitələri haqqında biliklərin məcmusu, habelə bu üsulların özü.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TEXNOLOGİYA I сущ. технология: 1. совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, методах осуществления каких-л. ətraflı

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

TEXNOLOGİYA Yunanca “məharət elmi” deməkdir. İki mənada işlədilir: 1. Texniki elm. 2. Metodların cəmi. (Bəşir Əh ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan