TEİZM

is. [yun.] Allahın fövqəltəbii vücud kimi varlığına, bütün maddi və mənəvi proseslərə onun zəka və iradəsinə təsir göstərməsini qəbul edən dini, fəlsəfi təlim.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TEİZM филос. I сущ. теизм (религиозное учение, признающее существование Бога как особой личности, создавшей мир и управляющей им) II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan