TEKTONİ́K

sif. [yun.] geol.
1. Yer qabığının hərəkətinə və deformasiyasına aid olan, onun nəticəsi olan. Tektonik zəlzələ. Tektonik dağlar.
2. Yer qabığının quruluşu və inkişafına aid olan. Tektonik xəritə. Tektonik dövr.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TEKTONİK прил. геол. тектонический: 1. относящийся к движениям и деформациям земной коры, являющийся их результатом. ətraflı

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

TEKTONİK yun. tektonikos – tikintiyə aid ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan