TEKTÓNİKA

[yun. tektonike – tikinti sənəti] Geologiyanın, yer qabığının quruluşunu, hərəkət və deformasiya qanunauyğunluqlarını öyrənən sahəsi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

TEKTONİKA сущ. тектоника (раздел геологии, изучающий структуру, движения, деформации и развитие земной коры и верхней мантии Земли); геотектоника. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan