Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEFONÇU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Telefon stansiyası işçisi.
2. Telefon xətti çəkən hərbi rabitəçi. Telefonçu bölməsi.
← TELEFÓN

[yun. tele və phone – səs] Danışığı uzaq məsafəyə verən qurğular sistemi – elektrik rabitə növü; habelə danışıq üçün siqnal zəngi və əldə tutmaq üçün

TELEFONLAŞDIRILMA →

“Telefonlaşdırılmaq” dan f.is