Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEFONLAŞDIRILMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Telefonlaşdırılmaq” dan f.is.
← TELEFONÇU

is. 1. Telefon stansiyası işçisi. 2. Telefon xətti çəkən hərbi rabitəçi. Telefonçu bölməsi

TELEFONLAŞDIRILMAQ →

məch. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin edilmək