Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEFONLAŞDIRILMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

məch. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin edilmək.
← TELEFONLAŞDIRILMA

“Telefonlaşdırılmaq” dan f.is

TELEFONLAŞDIRMA →

“Telefonlaşdırmaq” dan f.is. Telefonlaşdırma işləri