Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEFONLAŞDIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Telefonlaşdırmaq” dan f.is. Telefonlaşdırma işləri.
← TELEFONLAŞDIRILMAQ

məch. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin edilmək

TELEFONLAŞDIRMAQ →

f. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin etmək. Kəndi telefonlaşdırmaq