Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEFONLAŞDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin etmək. Kəndi telefonlaşdırmaq.
← TELEFONLAŞDIRMA

“Telefonlaşdırmaq” dan f.is. Telefonlaşdırma işləri

TELEFONOQRÁM →

[yun. tele, phone və gramma] Telefon vasitəsilə verilən və qəbul edilərkən yazılan rəsmi məlumat; habelə üzərində belə məlumat yazılmış blank