Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEKİNO sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ yun. ] Televiziya verilişlərinin böyük kinoekranlarda göstərilməsi.
← TELEFONOQRÁM

[yun. tele, phone və gramma] Telefon vasitəsilə verilən və qəbul edilərkən yazılan rəsmi məlumat; habelə üzərində belə məlumat yazılmış blank

TÉLEKS →

is. [ing.] Beynəlxalq abonent teleqrafının telefonlu rabitə şəbəkəsi