Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TELEQRÁF

[yun. tele və grapho – yazıram]
1. Təcili məlumatları tez uzaq məsafəyə verən elektrik və ya radio rabitəsi növü. _Teleqraf agentliyi – öz ölkəsinin və xarici ölkələrin həyatına dair mətbuat orqanlarına iqtisadi, siyasi və s. məsələlər haqqında məlumat verən idarə.
2. Belə məlumatları qəbul edən və verən rabitə idarəsi, habelə həmin idarənin yerləşdiyi bina; teleqrafxana. Teleqrafda işləmək.
3. Belə məlumatı verən və qəbul edən aparat. Yeni markalı teleqrafı işə salmaq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: