Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEQRAFÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Teleqramları qəbul edən və verən teleqraf işçisi. Birdən teleqrafçı daxil olub Kərbəlayı Xəlilə bir teleqram verdi. T.Ş.Simurq.
← TELEQRÁF

[yun. tele və grapho – yazıram] 1. Təcili məlumatları tez uzaq məsafəyə verən elektrik və ya radio rabitəsi növü.

TELEQRAFXANA →

is. [yun. tele, grapho və fars. ...xanə] b a x teleqraf 2-ci mənada.