Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TELEQRAM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun. tele və gramma – yazı] Teleqrafla verilən xəbər, məlumat, habelə məlumat yazılmış blank. Təbrik teleqramı. Teleqram göndərmək. Evdən teleqram almaq. – Xəlil izin almadan onun kabinetinə girəndə Tərlan yenicə alınmış teleqramları oxuyurdu. M.Hüseyn.
← TELEQRAFXANA

is. [yun. tele, grapho və fars. ...xanə] b a x teleqraf 2-ci mənada.

TELEMEXÁNİKA →

[yun. tele və mechanike] xüs. 1. İstehsal proseslərinin rabitə vasitələrinin köməyilə uzaq məsafədən idarə olunması.