Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TELEVİ́ZOR

[yun. tele və lat. visio – görmə] Televiziya verilişlərini və onların səsini qəbul edən radiotexniki qurğu, cihaz. Saat iki olar. Uşaqlar üçün; Televizor kino verəcək bu gün. M.Rahim.

Həmin söz digər lüğətlərdə: