Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TEMP sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. tempus – vaxt]
1. Musiqi əsərinin ifasının sürət dərəcəsi. Sürətli tempdə uvertüra. Ariyanın tempi. // idm. Təkrar edilən hərəkətlərin və ya müntəzəm hərəkətin sürət dərəcəsi. Qaçış tempi. Oyun sürətli tempdə keçdi.
2. Bir şeyin həyata keçirilməsi, cərəyanı, sürəti, dərəcəsi. Sənayenin inkişaf tempi. Silahlanma tempi. Hücum tempi.
← TEMBR

[fr. timbre] Hər bir səs və ya musiqi aləti üçün səciyyəvi olan xüsusi səs keyfiyyəti, səs çaları; ton.

TEMPERÁMENT →

is. [lat.] Şəxsiyyətin psixi fəaliyyətində dinamik cəhətlərin xarakteristikası.