Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TƏBƏQƏLƏŞMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Təbəqələşmək”dən f.is. Tez-tez bir dəstə feodal təbəqəsinin hakimiyyəti digər dəstənin hakimiyyətilə dəyişilirdi, ictimai-siyasi təbəqələşmə güclənirdi. M.İbrahimov.
← TƏBƏQƏ₂

is. [ər.] Vərəq. Katib canının dərdindən .

TƏBƏQƏLƏŞMƏK →

f. İctimai, mədəni və s. cəhətdən yekcinsliyini itirərək təbəqələrə bölünmək (adamlar, cəmiyyət və s. haqqında).