TƏBİƏTŞÜNAS

is. [ər. təbiət və fars. ...şünas] Təbiətşünaslıqla məşğul olan adam, təbiətşünaslıq alimi; təbiətçi, naturalist. [Qoşatxan] üzünü müdirə tutdu: – Sən təbiətşünassan, Həsən bəy Zərdabini tanıyarsan. M.İbrahimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

TƏBİƏTÇİ, TƏBİƏTŞÜNAS естественник, естествовед, натуралист ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

TƏBİƏTŞÜNAS сущ. естествовед, природовед, естествоиспытатель, естественник ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan