Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TƏBİYYATÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. bax təbiətşünas.
← TƏBİYYAT

is. [ər.] köhn. Təbiət elmləri.

TƏBLİĞ →

is. [ər.] Hər hansı bir əqidəni, nəzəriyyəni, biliyi və s.