Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TƏBRİKNAMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər. təbrik və fars. ...namə] Yazılı təbrik, təbrik məktubu. Yubiley münasibətilə təbriknamə göndərmək.
← TƏBRİKLƏMƏK

f. Təbrik etmək.

TƏCAVÜZ →

is. [ər.] 1. Başqa bir dövlətin ərazisini zəbt etmək, azadlığını əlindən almaq və ya məhdudlaşdırmaq, demokratiyanı boğmaq və irticaçı rejimlər yaratmaq məqsədilə onun üzərinə hücum etmə.