TƏRKİBBƏND

is. [ər. tərkib və fars. bənd] ədəb. Mövzu və vəzn etibarilə bir olub, müxtəlif qafiyə sisteminə malik klassik şeir formalarından biri. Füzulinin “Mənəm ki qafiləsalarikarivani- qəməm” tərkibbəndi. S.Ə.Şirvaninin tərkibbəndləri.