TİKİLMƏK₁

Tikmək1”dən məch. Boş yerlərdə indi çoxlu ev tikilmişdir. – Qoyuldu özüllər, boylandı tağlar; Tikildi divarlar, şumal dirəklər. M.Müşfiq. Mədəniyyət evi kəndin cənub qurtaracağında tikilmişdi. İ.Əfəndiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

TİKİLMƏK 1. строиться, сооружаться; 2. шиться, сшиваться; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

TİKİLMƏK 1 глаг. 1. строиться, быть построенным (быть сооруженным, возведенным, воздвигнутым). ətraflı

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

TİKİLMƏK TİKİLMƏK I f. Paltarı hazırlamaq; bina qurmaq. ətraflı

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

TİKİLMƏK TİKİLMƏK – SÖKÜLMƏK O hisli daxmacıq söküldü bu gün (S.Vurğun); İclas üçün kənddə klub tikilir (Ə. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

TİKİLMƏK f. 1. (paltar və s.) to be* sewn; 2. (bina və s. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan