Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TÖKMƏBƏDƏN(Lİ) sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. dan. Sağlam, möhkəm, sərrast bədənli. Gödəkboy, tökməbədən, kürən Daşdəmirin yanaqları yaylaq havasından qıpqırmızı idi. B.Bayramov.
← TÖKMƏ

1. “Tökmək”dən f.is. 2. is. tex. Əridilib qəlibə tökülmüş metal məmulat.

TÖKMƏÇİ →

is. Tökmə işi mütəxəssisi (b a x tökmə 2-ci mənada).