Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRANSPARANT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fr.] Yazının təmiz kağızda düzxətli alınması üçün onun altına qoyulan tünd xətlərlə cizgilənmiş vərəq; şüarlar yazılmış çeşidli lövhələr.
← TRANSMİ́SSİYA

is. [lat.] Fırlanma hərəkətini mühərrikdən enerji istehlakçılarına – işlək maşınlara ötürən qurğu və ya sistem.

TRANSPORTYOR →

is. [fr.] 1. Konveyer. 2. Qarajda avtomobilin yerini dəyişdirmə qurğusu. 3. Nəqliyyat işləri ilə məşğul olan.