is. [fr.]
1. Konveyer.
2. Qarajda avtomobilin yerini dəyişdirmə qurğusu.
3. Nəqliyyat işləri ilə məşğul olan.
← TRANSPARÁNT

is. [fr.] Yazının təmiz kağızda düzxətli alınması üçün onun altına qoyulan tünd xətlərlə cizgilənmiş vərəq; şüarlar yazılmış çeşidli lövhələr.

TRANŞEY →

is. [fr.] 1. hərb. Səngər. 2. Karxana. 3. Uzun xəndək, qanov.